Hlavní strana

Kdo jsme?

Slezská Církev Evangelická Augsburského vyznání ve Frýdku-Místku.

Naše církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích.

Církev má celkem 21 sborů + kazatelské a misijní stanice. Podle statistik z r. 2007 měla naše církev 15 357 členů. Je tedy největší luterskou církví v ČR.

Ačkoliv patříme mezi jednu z mnoha církví (denominací), věříme v jednu Církev Kristovu. Jako součást této všeobecné Církve toužíme naplňovat poslání čistě zvěstovat Evangelium, náležitě vysluhovat svátosti a žít životem Božího lidu skrze
– uctívání trojjediného Boha
– vzájemnou službu v lásce
– pomoc potřebným
– získávání a vyučování Kristových učedníků

Historicky i teologicky patříme do rodiny tzv. protestantských církví vzešlých z reformace 16. století. Ve vyučování i zvěstování klademe důraz na Ježíšovo Evangelium, tedy „Dobrou zprávu“ o Boží milosti a spasení člověka skrze víru v Ježíše Krista.

Augsburského vyznání – tento dovětek upřesňuje naše „evangelictví“ a znamená, že se hlásíme především k odkazu Lutherovy reformace. Augsburské vyznání bylo předloženo císaři Karlu V v Augsburgu (Německo) v roce 1530 a od té doby tvoří jeden ze základních věroučných pilířů všech luteránů.