Přístavba sborového domu

V roce 2016 se po dlouhé době sbor rozhodl, že uskuteční přístavbu farního domu.

Plány a myšlenka, rozšířit stávající prostory zde byla již delší dobu, ale doposud se nenašla odvaha a odhodlání do toho jít. Teprve až ve zmiňovaném roce 2016 se začalo stavět.

V konečné fázi nepůjde jen o nový modlitební sál, ale celkovou rekonstrukci i stávájících prostor. Před námi je vybudovaní nového sálu s bezbariérovým přístupem, který zde zoufalé chybí, dále pak výměna oken a zateplení celé budovy a nakonec pak i vnitřní úpravy, jako nové toalety a podobně.

Práce je před námi mnoho.

Prosme tedy Hospodina, ať nám ve všem tom snaží je nápomocný a drží nad námi svou ochrannou ruku.

Vánoční setkání seniorů 2016

Volba nového presbyterstva 27. 11. 2016

Volba nového presbyterstva proběhla 27. 11. 2016

Slavnostní slib nově zvolených presbyterů a náhradníků se uskutečnil 1. 1. 2017.

 

Zvoleni byli tito členové:

 

Nově zvolené presbyterstvo farního sboru SCEAV Frýdek-Místek
pro období 2017 – 2020
Presbyteři:
Blahut Vladislav 738 01 Frýdek-Místek
Dziergas Karel 738 01 Frýdek-Místek
Kluska Kamil 739 53 Dolní Tošanovice
Mgr. Šurman Bernard 738 01 Frýdek-Místek
MUDr. Toman Jakub 737 01 Český Těšín
Záruba Miroslav 738 01 Frýdek-Místek
Náhradníci:
Bc. Halama Michal 738 01 Frýdek-Místek
MUDr. Tomanová Lucie 737 01 Český Těšín

Poděkování za úrodu 1. 10. 2016

Setkání starších 11. 6. 2016

Pobyt seniorů „Pod Lipou“ září 2016

Velikonoční setkání starších 12. 3. 2016