Aktuality

Bohoslužby 25.10. 2020

Zítřejší Bohoslužby pro náš seniorát, které má na starosti sbor Frýdek-Místek, bude možné shlédnout od 9:15 na našem YouTube kanálu. P.S. Nezapomeňte, že se dnes v noci mění čas  

Biblický povzbudivý verš

Bůh je nám vždy nablízku a jeho slova jsou věrná. Hovoří nám o tom i Bible. Přijměte tedy povzbudivý verš z 2. listu Tesalonickým 3,3 do této nelehké doby.

Besídka 18.10. 2020

Naše besídka se po vzoru dorostu taktéž přesunula do virtuálního prostoru. Premiéra zítřejší besídky proběhne v 8:45 na našem youtube kanále (8:45 proto, že na Bohoslužbách má zaznít také slovíčko …

Bohoslužby pro nadcházející 3. neděle.

Bohoslužby pro nadcházející 3. neděle. Nařízení vlády je potřeba respektovat a proto není možné se společně scházet k bohoslužbám v naší modlitebně. Na úterní seniorátní radě, jsme rozhodli, že pro …

Stream Bohoslužeb 13.9.2020

Zveme Vás na pravidelný nědělní živý stream z Frýdeckého sboru. Tentokrát z důvodu konání sborového shromáždění se budou konat pouze dopolední Bohoslužby v 10:30.