Biblické hodiny

Milí sborovníci a čtenáři těchto stránek!

Biblické hodiny jsou nedílnou součástí sborového života. V našem sboru se konají druhou a čtvrtou neděli v měsíci, vždy v 15:00 ve sborovém domě. Témata jsou zpracovávány bratry z Křesťanského společenství (KS-SCH) a my je rádi využíváme. Studium Božího slova s výklady bratří a pozvaných hostů jen dokresluje, jak je důležité mít společenství křesťanů při Knize knih – Bibli.

Témata biblických hodin a rozpisy výměn z jednotlivých sborů a služba slovem v jiných sborech církve najdete  na webu:  http://www.ks-sch.cz/?biblicke-hodiny,39

Biblické hodiny v našem sboru souhlasí s Biblickými hodinami dle programu KS-SCH.

 

Kontakty: 

Karel Dziergas 606 305 381   (bratr zodpovědný za biblické hodiny)

 

– Nebude-li bratr Dziergas k zastižení můžete kontaktovat i vikáře

Lukáše Boreckého: 739 158 517