Volba nového presbyterstva 27. 11. 2016

Volba nového presbyterstva proběhla 27. 11. 2016

Slavnostní slib nově zvolených presbyterů a náhradníků se uskutečnil 1. 1. 2017.

 

Zvoleni byli tito členové:

 

Nově zvolené presbyterstvo farního sboru SCEAV Frýdek-Místek
pro období 2017 – 2020
Presbyteři:
Blahut Vladislav 738 01 Frýdek-Místek
Dziergas Karel 738 01 Frýdek-Místek
Kluska Kamil 739 53 Dolní Tošanovice
Mgr. Šurman Bernard 738 01 Frýdek-Místek
MUDr. Toman Jakub 737 01 Český Těšín
Záruba Miroslav 738 01 Frýdek-Místek
Náhradníci:
Bc. Halama Michal 738 01 Frýdek-Místek
MUDr. Tomanová Lucie 737 01 Český Těšín