Přístavba sborového domu

V roce 2016 se po dlouhé době sbor rozhodl, že uskuteční přístavbu farního domu.

Plány a myšlenka, rozšířit stávající prostory zde byla již delší dobu, ale doposud se nenašla odvaha a odhodlání do toho jít. Teprve až ve zmiňovaném roce 2016 se začalo stavět.

V konečné fázi nepůjde jen o nový modlitební sál, ale celkovou rekonstrukci i stávájících prostor. Před námi je vybudovaní nového sálu s bezbariérovým přístupem, který zde zoufalé chybí, dále pak výměna oken a zateplení celé budovy a nakonec pak i vnitřní úpravy, jako nové toalety a podobně.

Práce je před námi mnoho.

Prosme tedy Hospodina, ať nám ve všem tom snaží je nápomocný a drží nad námi svou ochrannou ruku.