Děti

Děti se pravidelně setkávají při různých příležitostech.

Každou nedělní bohoslužbu jsou spolu s dospělými na zahájení bohoslužeb a posléze odcházejí na „nedělní besídku“,

kde je připravený takový program, aby mu rozuměly. Jsou vyučovány Božím pravdám formou příběhů, her atd.

 

Zodpovědnými sestrami za nedělní besídku jsou: Pavla Halamová a Lucie Tomanová.

 

Kromě nedělních setkávání mají děti možnost se scházet i při jiných aktivitách.

 

Již pravidelně chystáme pro rodiče a děti:

– Broučkiádu (na podzim roku), kde je připravený program a na závěr pak děti jdou s lampióny na krátký pochod.

– Mikulášské setkání – U nás chodí ale pouze Mikuláš (bez čerta.)

 

Mimo tyto již tradiční akce nabízíme rodičům s dětmi různé výlety a pobyty, dle aktuální situace.

 

Již druhým rokem máme koupenou skákací trampolínu, takže na farní zahradě je možno také s dětmi strávit nějaký ten čas.