SCEAV Frýdek-Místek

Jsme jeden z 21 sborů Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

SCEAV má zhruba 15 tisíc členů a je největší lutherskou církví v ČR. Samostatný sbor ve Frýdku-Místku působí od 90. let minulého století.

Kdo jsme

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Naše církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem.

Lutherová růže
Jsme společenstvím křesťanů, kteří …

  • věří v Trojjediného Boha: Otce, Syna (Ježíše Krista) a Ducha svatého
  • chtějí poznávat Boha skrze studium Bible, modlitbu a společnou oslavu Boha
  • jako základ pro svůj život, svou víru i vyučování přijímají Bibli, Boží Slovo
  • se učí žít podle Kristova evangelia a v praxi realizovat přikázání lásky k Bohu a k lidem
  • sdílejí své zkušenosti z oblasti života a víry
  • se povzbuzují k vzájemné křesťanské službě

Naší vizí je, aby náš sbor byl pro všechny duchovním domovem. Místem, kam přicházejí lidé s velikou touhou a prožívají hluboké obecenství s nebeským Otcem a mezi sebou navzájem. Přejeme si, aby náš sbor byl místem, kde by lidé zranění, sklíčení, zklamání, mohli najít nový život v Kristu, lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.

nejnovější informace a oznámení

AKTUALITY

Bohoslužby 25.10. 2020

Zítřejší Bohoslužby pro náš seniorát, které má na starosti sbor Frýdek-Místek, bude možné shlédnout od 9:15 na našem YouTube kanálu. P.S. Nezapomeňte, že se dnes v noci mění čas  

Biblický povzbudivý verš

Bůh je nám vždy nablízku a jeho slova jsou věrná. Hovoří nám o tom i Bible. Přijměte tedy povzbudivý verš z 2. listu Tesalonickým 3,3 do této nelehké doby.