Kdo jsme

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Naše církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem.

Lutherová růže
Jsme společenstvím křesťanů, kteří …

  • věří v Trojjediného Boha: Otce, Syna (Ježíše Krista) a Ducha svatého
  • chtějí poznávat Boha skrze studium Bible, modlitbu a společnou oslavu Boha
  • jako základ pro svůj život, svou víru i vyučování přijímají Bibli, Boží Slovo
  • se učí žít podle Kristova evangelia a v praxi realizovat přikázání lásky k Bohu a k lidem
  • sdílejí své zkušenosti z oblasti života a víry
  • se povzbuzují k vzájemné křesťanské službě

Naší vizí je, aby náš sbor byl pro všechny duchovním domovem. Místem, kam přicházejí lidé s velikou touhou a prožívají hluboké obecenství s nebeským Otcem a mezi sebou navzájem. Přejeme si, aby náš sbor byl místem, kde by lidé zranění, sklíčení, zklamání, mohli najít nový život v Kristu, lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.

nejnovější informace a oznámení

AKTUALITY