Postní páteční bohoslužby

Tímto týdnem začínají v našem sboru postní páteční bohoslužby. Začátek bude vždy v 16:30 hod. Pro ty, kteří nemohou dorazit osobně, bude přichystán i živý přenos.

Alianční týden modliteb

Tento týden probíhá Alianční týden modliteb. Díky vládním omezením naše E.C. Mise ve spolupráci s vedením církve připravilo internetovou podobu tohoto setkávání v online prostoru. Každý podvečer od 18:00 hod …

Biblický povzbudivý verš

Bůh je nám vždy nablízku a jeho slova jsou věrná. Hovoří nám o tom i Bible. Přijměte tedy povzbudivý verš z 2. listu Tesalonickým 3,3 do této nelehké doby.

Bohoslužby pro nadcházející 3. neděle.

Bohoslužby pro nadcházející 3. neděle. Nařízení vlády je potřeba respektovat a proto není možné se společně scházet k bohoslužbám v naší modlitebně. Na úterní seniorátní radě, jsme rozhodli, že pro …