Jak vypadají naše Bohoslužby?

Bohoslužby jsou nedílnou součástí našeho křesťanského života. Jedná se o společný čas strávený u poslechu a rozjímání nad Božím slovem, společným zpěvem křesťanských písní, modlitbou, vysluhováním svátostí atd.

Pro koho jsou Bohoslužby určené?

Bohoslužby jsou pro všechny křesťany (ale i pro ty, jenž teprve hledají Boha) bez rozdílu věku, vzdělání, či postavení. Chceš-li nalézt život proměňujícího Ježíše, osvobozujícího od všech vnitřních vin a provinění vůči sobě nebo svým blízkým, jsi srdečně vítán. Přijď a nalezni vzkříšeného Krista, který dokáže dát životu smysl a cíl.


Kdy se Bohoslužby konají?

Pravidelné Bohoslužby se konají vždy v neděli. Díky nařízením vlády ČR a restrikcím z toho plynoucích, jsme byli nuceni na nějakou dobu se uchýlit to internetového prostoru. V minulých týdnech jsme nahrávali Bohoslužby a sdíleli je na našem youtube kanálu.

V současné době, kvůli stále platícím restrikcím a omezenému prostoru v naší modlitebně, jsme byli nuceni rozdělit společné Bohoslužby na dvoje.

RANNÍ BOHOSLUŽBY začínající v 10:30 hod a jsou určeny pro naše SENIORY. Jsou to klasické luterské Bohoslužby s varhanním doprovodem, liturgii a vším co k tomu patří.

ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBY začínající v 16:00 hod jsou určeny pro rodiny a všechny ostatní. Na těchto Bohoslužbách nejčastěji slouží zpěvem naše doprovodná kapela, atd.

Během odpoledních Bohoslužeb je připraven i program pro děti. Nazýváme jej „nedělní besídkou

Kromě těchto Bohoslužeb, které se konají každou neděli, sloužíme pravidelně Bohoslužby i v některých sociálních zařízeních (domov důchodců na ul. 28. října – každou první neděli v měsíci od 15:30 hod; či v Hospici FM – každou středu v 15:00 hod).

V případě, že jste se rozhodli některé z našich Bohoslužeb navštívit, můžete kontaktovat Administrátora sboru, nebo rovnou přijít na naši faru ve stanovený čas.